Met ingang van 25 mei a.s. geldt de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese Privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De AVG komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens. (Wbp).

Psychocare Venlo voldoet aan deze nieuwe wet en aan alle verplicht gestelde maatregelen hieromtrent. Dit zijn :

  • het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten
  • het laten uitvoeren van een veiligheidscontrole van het cliëntendossier.
  • het bijhouden van een register van mogelijke datalekken
  • het aantonen dat een cliënt daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.