EMDR therapie in Limburg

EMDR-therapie bij Psychocare Venlo in Noord-Limburg

De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van methoden en disciplines. Wij bieden hierin maatwerk, dus de behandeling wordt volledig afgestemd op uw wensen, voorkeuren en uw persoonlijkheid. Meestal is het een combinatie van psychodynamische gesprekstherapie, schematherapie, cognitieve gedragstherapie, stressreductietechnieken. EMDR wordt ingezet als ingrijpende gebeurtenissen niet goed verwerkt zijn en nog altijd veel impact op iemand hebben. Psychocare Venlo in Limburg is specialist in EMDR-behandelingen.

U kunt zich telefonisch of via (contactformulier website) email aanmelden. Na een korte telefonische kennismaking wordt een intakegesprek ingepland. Tijdens dit gesprek word uw levensloop doorgenomen aan de hand van een intakeformulier. De klachten en problemen worden in kaart gebracht en vervolgens wordt uw hulpvraag concreet gemaakt. Met andere woorden: wat is uw doel van de therapie?

Hoe ziet een EMDR-traject er uit?

Het kan gaan om een enkelvoudig trauma (eenmalige ingrijpende onverwerkte gebeurtenis) of een meervoudig trauma (reeks aan traumatische ervaringen). Enkelvoudig is bijvoorbeeld een verkeersongeval. Meervoudig kan b.v. langdurige mishandeling zijn, of een pestverleden.

Sessies vinden in het begin om de 2 à 3 weken plaats, in een later stadium wordt de intensiteit afgebouwd. Tussen de afspraken door is het altijd mogelijk contact op te nemen met de behandelaar. Het is mogelijk na afronding van het therapietraject eenmalig of terugkerende terugvalpreventie– c.q. reflectiegesprekken te plannen.

De doorlooptijd van een EMDR-traject is ca 16 weken. Dit is een gemiddelde.

Wij vinden het belangrijk om het thuisfront te betrekken bij de behandeling en vaak nodigen we de partner daarom na enkele weken uit om een sessie bij te wonen. Daarnaast is het belangrijk dat de betrokken cliënt zich veilig en vertrouwd voelt en vragen we diens commitment met betrekking tot de therapie.

Wat is EMDR?

EMDR-therapie is een afkorting die staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk vertaald betekent het: door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Regelmatig wordt EMDR ook wel geschreven als EDMR, maar dit is niet correct.

Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties hierop.

Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die traumatische ervaring. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Inclusief de fysieke reacties van toen.

EMDR wordt in Nelderland sinds 1994 toegepast. Elementen van verschillende gangbare therapievormen worden gecombineerd met beurtelings stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is. Klachten verminderen of verdwijnen en het resultaat is blijvend.

Wanneer helpt een EMDR-behandeling?

EMDR kan worden toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen verwerken deze ervaring op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich (soms zelfs na jaren) psychische klachten:

Denk aan :

  • Prikkelbaarheid
  • Woede-uitbarstingen
  • Concentratiestoornissen
  • Overmatige waakzaamheid
  • Buitensporige schrikreacties
  • Moeite met in- of doorslapen
  • Nachtmerries of flashbacks
  • Beperkt uiten van affect
  • Intense reacties van angst, hulpeloosheid of walging
  • Instabiliteit in de emotionele beleving

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigde ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Hoe werkt een EMDR-behandeling?

Zonder twijfel dat EMDR werkt bij trauma’s. Er bestaan inmiddels zo’n 21 gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR momenteel de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma.

Kort geschetst houdt de geprotocolleerde behandeling het volgende in:

De therapeut zal vragen aan de nare gebeurtenis terug te denken en daarbij de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens op te halen. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart.

Door het met de ogen te volgen van hand van de therapeut of door bilaterale audio stimulatie (klikjes via een koptelefoon) wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd.

De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna een nieuwe set volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen langzamerhand ertoe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

Wat doet EMDR-therapie?

Hoe EMDR precies werkt is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking. Denkbaar is dat de combinatie van het sterk denken aan de traumatische ervaring en de aandacht voor de afleidende stimulus ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Een wisselwerking tussen de twee hersenhelften die door deze methode gestimuleerd wordt waardoor verstand en gevoel geïntegreerd worden, is een andere veronderstelling, waarom deze methode zo goed werkt.

Zijn er ook nadelen?

Na afloop van de EMDR sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Op zich is dit goed, maar dit kan in sommige gevallen verwarrend of beangstigend zijn. Het is dan vaak een geruststelling te weten dat dit maximaal 2 à 3 dagen aanhoudt. Er kunnen wat beelden en gevoelens naar boven komen of men is erg moe of slaapt onrustig. Na 2 tot 3 dagen is er een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze zaken kunnen in een volgende sessie aan de orde komen.

Als u bereid bent uzelf een spiegel voor te houden om uw eigen aandeel te kunnen zien dan durven wij te stellen dat uw klachten kunnen verdwijnen. Door het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor uw gezondheid, zult u in staat zijn uw levensgeluk terug te vinden en de kwaliteit van uw leven aanzienlijk te verbeteren.

Wij helpen u graag op weg! Neem direct contact op voor het plannen van een afspraak.

Psychocare Venlo is aangesloten bij Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland.
Koningstraat 75, 1941 BB BEVERWIJK

Secretariaat: www.emdr-therapeuten.nl
info@emdr-therapeuten.nl

psychocare-emdr-noord-limburg-venlo