Werkwijze

Werkwijze Psychocare Venlo

De psychologen bij Psychocare Venlo bieden behandelingen voor gemotiveerde cliënten die bereid en in staat zijn aan zichzelf te werken. De minimale leeftijd om bij ons in therapie te gaan is ca 17 jaar. Lees verder over onze werkwijze.

Therapietraject

  • U kunt doorverwezen worden door uw huisarts, praktijkondersteuner, door uw arboarts of werkgever, maar het kan ook zijn dat u op eigen initiatief bij ons terecht komt. Een verwijsbrief is niet persé nodig.
  • Nadat u zich hebt aangemeld wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op uw persoonlijke achtergronden, uw biografie wordt doorgelopen, uw klachten worden besproken en uw visie op de problemen en uw verwachtingen van de behandeling. Verder wordt gekeken of uw hulpvraag aansluit bij het aanbod binnen onze praktijk. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld. Hierop wordt de therapie gestart.
  • Alles gebeurt altijd in overleg met u. Wederzijds respect en vertrouwen staan voorop.
  • U wordt stap voor stap begeleid in het ontdekken van het eigen aandeel in het probleem. Een sessie kan ook gericht zijn op het verbeteren of aanleren van uw persoonlijke vaardigheden cq coaching.
  • Binnen de therapie streven we er naar om uw capaciteiten, kennis en kunde te benadrukken en daardoor te helpen uw zelfvertrouwen te vergroten en de weg naar herstel of persoonlijke groei te openen.
  • Door de meest effectieve en toepasbare technieken en methodieken te gebruiken, duurt de therapie niet langer dan noodzakelijk. De korte-termijn-aanpak houdt in dat er een gemiddelde is van ca. 6 sessies. U kunt hier te allen tijde voor kiezen, maar ook op een later moment besluiten een intensiever en diepgaander traject aan te gaan.
  • De therapie helpt u om inzichten te verschaffen in uw eigen levensloop en de eigen verantwoordelijkheid terug nemen voor uw eigen levensgeluk.
  • De behandeling is praktijkgericht en kan zowel klachtgericht zijn als kortdurend, maar ook intensievere trajecten zijn mogelijk.
  • De therapiesessies bestaan uit een persoonlijk gesprek tussen u en de therapeut en binnen dit gesprek wordt gebruik gemaakt van diverse technieken.
  • Wij bieden therapietrajecten op maat aan. Geen enkel mens is het zelfde, dus ook geen enkele behandeling is het zelfde.

Sessieduur en trajectduur therapie

Sessies duren in principe ca 50 minuten. We streven een korte-termijn-aanpak na. Gemiddeld aantal sessies is ca. 6. Een en ander is echter afhankelijk van de aard van de klachten en problematiek, het reflectievermogen van de cliënt en hoe iemand reageert op de behandeling . Doorlooptijd van een traject is gemiddeld 3 maanden.
Door de meest effectieve en toepasbare technieken en methoden te gebruiken, duurt de therapie niet langer dan noodzakelijk. U kunt hier te allen tijde voor kiezen, maar ook op een later moment besluiten een intensiever en diepgaander traject aan te gaan.

Navigeer naar >

Psychologen Venlo | Werkwijze psycholoog | Ervaringen van onze cliënten