Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden psychologische hulpverlening

De betalingsvoorwaarden gelden voor particuliere cliënten die zich hebben aangemeld voor psychologische hulpverlening bij psychologenpraktijk Psychocare Venlo. De voorwaarden zijn geldig voor het gehele traject inclusief het intakegesprek. U heeft zich aangemeld voor psychologische hulpverlening bij Psychocare Venlo. Wij streven ernaar om doelgericht en daarmee resultaatgericht te werk te gaan. De therapie is concreet en soms confronterend. Hiermee proberen wij de periode die nodig is voor herstel te verkorten, wij noemen dit korte termijn therapie. Hiervoor vragen wij echter wel de inzet en motivatie van onze cliënten. Voordeel is een sneller herstel waardoor de kosten voor de therapie beperkt blijven.

Verhinderd? Meld u dan 48 uur van te voren af

Wanneer een cliënt is verhinderd voor een afspraak dient hij/zij deze uiterlijk 48 uur van te voren af te zeggen. Indien de afspraak niet tijdig, dus uiterlijk 48 uur van te voren, is afgezegd, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Het bedrag zal dan gelijk zijn aan het consult tarief. Houd er tevens rekening mee dat bij annulering er een wachttijd kan ontstaan voor de volgende afspraak mocht deze nog niet zijn ingepland.

Declaratie bij uw zorgverzekeraar

Eventuele vragen over de nota dient u binnen 14 dagen na factuurdatum tot ons te richten. U dient de nota binnen 14 dagen na notadatum te hebben betaald. Wij prefereren betaling per pin. De nota dient bij de eigen zorgverzekeraar gedeclareerd te worden. Doorgaans geschiedt betaling aan u door de zorgverzekeraar binnen een week.

Betalingsherinnering na 14 dagen

Als de betalingstermijn van 14 dagen verstreken is ontvangt u een betalingsherinnering. Indien er na 14 dagen na de herinnering nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de factuur verhoogd met € 3,50 administratiekosten. Na een derde herinnering zullen wij genoodzaakt zijn ons incassobureau in te schakelen (Medicas) De kosten die hiermee gepaard gaan zullen door Medicas aan u worden doorberekend. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of te verrichten tegen contante betaling.

Betalingsvoorwaarden; u bent zelf verantwoordelijk

Graag vermelden wij dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor betaling van behandeling bij Psychocare Venlo. Het verdient aanbeveling om voorafgaande aan de start van het behandelingstraject bij de zorgverzekering geïnformeerd te hebben hoe hoog het verzekerde bedrag op jaarbasis is. Let op: kosten worden enkel vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Dus niet vanuit de basisverzekering. Er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico!  Het betreft alternatieve zorg of complementaire zorg. Vraag bij uw zorgverzekering naar de vergoedingen voor alternatieve zorg of complementaire zorg.

Ingeschreven bij beroepsvereniging VBAG

De therapie valt onder alternatieve behandelwijzen/additieve behandelwijzen/complementaire zorg. Dit wordt soms aangeduid met natuurgeneeswijzen en wij voldoen aan de vereiste criteria van de zorgverzekeraars. Hiervoor zijn wij ingeschreven bij beroepsvereniging VBAG en lid van overkoepelend orgaan RBCZ. Wij voldoen aan de wet WKKGZ en zijn aangebeld bij tuchtrechtcollege SCAG.

Benodigde codes :
AGB praktijkcode Vektis
90-011720/zorgvelenersnr.032780/032781

Veel succes met het volgen van uw therapeutisch traject en hartelijk dank voor uw medewerking !

Mochten er vragen zijn over de betalingsvoorwaarden, neem dan gerust contact op!

Therapievormen

U kunt bij de psycholoog Limburg terecht voor de volgende therapie soorten: