Register HBO therapeuten

Register HBO therapeuten

Psychocare Venlo is aangesloten bij RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.


Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau. Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Vanaf 2023 dienen alle complementair therapeuten te voldoen aan het beroepscompetentieprofiel, hierin worden de kerncompetenties omschreven.

Navigeer naar >

Beroepsvereniging VBAG | Werkwijze Psychocare Venlo | Over het psychologenteam