Hulp bij traumaverwerking

Hulp bij traumaverwerking

Hulp bij traumaverwerking nodig? Iedereen kan een gebeurtenis meemaken die schokkend, naar, vervelend of verwarrend is. Of zo’n gebeurtenis daadwerkelijk als een trauma ervaren wordt, ligt aan verschillende factoren. O.a. aan de frequentie van de gebeurtenissen, de duur en de ernst. Maar ook aan de persoonlijkheid en het herstelvermogen van iemand die een traumatische ervaring opdoet. In het kort zou je kunnen zeggen dat een trauma zich ontwikkelt wanneer iemand een gebeurtenis/situatie niet goed verwerkt krijgt, en dit iemand zijn leven sterk beïnvloedt. Vergelijk het met een wond die niet goed heelt.

Hoe merk je dat iemand een trauma heeft?

Een trauma geeft klachten. Men kan bijvoorbeeld nachtmerries krijgen over de gebeurtenis, of iemand wordt prikkelbaarder of kan zich minder goed concentreren. Soms gaan mensen ook bepaalde personen of plekken vermijden die met de gebeurtenis te maken hebben. Ook kan het zijn dat ze vervelende gedachten over zichzelf krijgen; ze denken bijvoorbeeld dat zij het zelf schuld zijn dat er iets ergs gebeurd is, of voelen zich minderwaardig. Deze klachten zijn het meest duidelijk zichtbaar na  een enkelvoudig trauma: een trauma ontstaan na een eenmalige heftige gebeurtenis. Er kunnen angstklachten ontstaan, of zelfs PTSS.

Enkelvoudige en meervoudige trauma’s

Naast enkelvoudige trauma’s (zoals bijvoorbeeld een overval of een ongeluk) zijn er ook meervoudige of chronische of complexe trauma’s. Deze zijn het gevolg van langdurige en herhaaldelijke blootstelling aan nare of verwarrende gebeurtenissen. Hierbij kun je denken aan kindermishandeling, verwaarlozing en fysiek of seksueel geweld. In tegenstelling tot bij enkelvoudige trauma’s, gaat het bij chronische trauma’s vaak om  gebeurtenissen in de interpersoonlijke sfeer. De klachten komen deels overeen met de klachten bij een enkelvoudig trauma: nachtmerries, prikkelbaarheid, concentratieproblemen. Maar bij chronische trauma’s zie je daarnaast dat het invloed kan hebben op de algehele ontwikkeling van mensen. Dan ontstaan er andere klachten. Deze kunnen variëren van emotieregulatie- en gedragsproblemen, taal- en spraakontwikkeling die achterblijft tot aan hechtingsproblematiek of depressieve gevoelens. Een trauma kan dus verstrekkende gevolgen hebben.

Goede voorlichting is van belang

Trauma wordt nog niet altijd direct herkend, daarom is goede voorlichting belangrijk. Soms gedragen mensen zich agressief of is er sprake van middelengebruik of gezagsproblematiek wat de traumaproblematiek maskeert. Nader onderzoek helpt om problemen goed te duiden en een passende behandeling te starten. Tijdens een intake zullen wij altijd informeren naar mogelijke heftige gebeurtenissen uit het verleden die grote impact hadden of hebben. Psycho-educatie is een van de eerste stappen die we toepassen.

Ik blijf last houden van die ingrijpende gebeurtenis. Wat kan ik doen?

Het komt vaak voor dat mensen lang last blijven houden van een schokkende gebeurtenis. Ook na jaren kunnen er klachten ontstaan. Denk aan mishandeling en/of misbruik, destructieve relaties, bedreigingen verwaarlozing. Maar je kan ook denken aan eenmalige gebeurtenissen zoals een ongeluk, traumatische bevalling, plotseling verlies of een extreem enge ervaring zoals een overval.  Dus ook na jaren kunnen er alsnog klachten ontstaan.

Traumaverwerking

Soms is er sprake van een postraumatisch stressstoornis (PTSS). Middels hulp bij traumaverwerking helpt Psychocare Venlo u om de gebeurtenis(sen) alsnog verder te verwerken en los te laten. Met name dmv EMDR neemt de kracht en emotionele lading van een nare herinnering af. Flashbacks en nachtmerries zullen veelal met deze aanpak verdwijnen. Naast EMDR passen we andere verwerkingstechnieken toe zoals schrijfopdrachten en cognitieve gedragstherapie. Zeer effectief bij het behandelen van trauma is Trauma Release Therapie, dit is een lichaamsgerichte therapievorm. Psychocare Venlo is aangesloten bij samenwerkende EMDR-therapeuten Nederland.

Meer info? Neem contact met ons op!

Navigeer naar >

Hulp bij stress | Hulp bij verlies | Hulp bij piekeren | Hulp bij ontslag | Hulp bij relatieproblemen | Hulp bij negatief zelfbeeld | Hulp bij beschadigd vertrouwen