Psycho-educatie

Psycho-educatie is het geven van informatie aan cliënten of aan familie/naastbetrokkenen over hoe zij kunnen omgaan met de psychische beperking of problemen. Verder wordt er uitgelegd wat de psychische klachten, de aandoening of beperking precies inhoud. Door psycho-educatie toe te passen ontstaat er meer inzicht in de problematiek, voor zowel de betrokkene als de partner. Inzicht zorgt doorgaans voor meer begrip van de omgeving. Dit is zeer zinvol voor het herstel.

Psycho-educatie is een methodiek

Psycho-educatie is een methodiek in de psychische hulpverlening aan mensen met een psychologische of psychiatrisch probleem. Het verwijst naar een reeks educatieve  interventies om mensen te leren omgaan met hun beperkingen door het verwerven van kennis, vaardigheden in de omgang, meer zelfvertrouwen en eigenwaarde en door psychologische verwerking.

Psycho-educatie bij Psychocare Venlo

Psycho-educatie is bij ons geen op zich staande therapievorm, maar meer een aanvulling op de behandeling die gestart is. Puur om inzichten te verschaffen en mogelijke vragen te beantwoorden. Naast informatie geven over de aandoening, bestaat psycho-educatie ook uit het bespreken van de mogelijkheden hoe je met de betreffende aandoening kan omgaan en wat naasten hierin kunnen betekenen. Wij vinden het van belang dat het thuisfront betrokken wordt bij de therapie. Daarnaast is het soms ook belangrijk dat de werkgever wordt betrokken bij het proces. Een en ander is afhankelijk van de behoefte van de betreffende cliënt.

Waarom psycho-educatie?

Als eerste kun je achtergrondinformatie zoeken over je psychische klachten. Een psycholoog kan je achtergrondinformatie geven over de oorsprong van klachten, en handvatten geven hoe ermee om te gaan. Toch helpt een informatiebijeenkomst soms al heel veel. Je krijgt  voorlichting over jouw psychische klachten. Die informatie kan helpen om jouw klachten een plek te geven. Het acceptatieproces.

Meer weten over psycho-educatie? Neem contact op met de psycholoog in Limburg. Lees ook eens meer over de volgende behandelmethodes: