Beroepsvereniging VBAG

Beroepsvereniging VBAG

Als therapeuten / psychologen zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en voldoen aan een groot aantal kwaliteitswaarborgen. Denk daarbij aan opleiding, bij- en nascholing, het afleggen van de beroepseed of belofte, praktijkvoering (en -vaardigheid), patiëntencontact en een aantal verplichte persoonsgebonden gegevens, verklaringen en registraties.

VBAG-Therapeut

Als u naar een VBAG-therapeut gaat, kunt u ervan op aan dat deze therapeut voldoet aan een groot aantal waarborgen. De kwalificaties en eisen waaraan Psychologenpraktijk Psychocare Venlo voldoet:

  • Een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en VBAG-richtlijn. De opleiding dient geaccrediteerd te zijn door SNRO, FONG, SKB, CPION of NVAO; tevens voldoet de therapeut aan de CPION eisen, PLATO erkend.
  • Bij- en nascholing op hbo-niveau. Leden dienen het verplicht gestelde aantal dagdelen bij- en nascholing te volgen om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft. Daarnaast zijn de leden verplicht om vakliteratuur te lezen en intervisiebijeenkomsten te volgen;
  • Een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie, bereikbaarheid, waarnemingsregeling bij afwezigheid en dergelijke. Controle hierop en verdergaande verbetering vindt plaats d.m.v. intercollegiale toetsing;
  • Het hebben van een geldig EHBO-diploma met reanimatie;
  • Het conformeren aan onze interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ
  • Het hebben van een “Verklaring omtrent het Gedrag”;
  • Werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens. (WET WKKGZ)

Een therapeut kan pas lid worden als aan al het bovenstaande en nog enkele andere administratieve zaken is voldaan. Dat de therapeut ook daadwerkelijk aan deze kwalificaties voldoet, is te zien aan het muurschildje met daarop het lidmaatschapsnummer en jaarzegel vermeld en dat ieder lid zichtbaar bij zijn/haar praktijkruimte heeft.

Wilt u geholpen worden door een therapeut die is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG? Neem contact op voor meer info!

Heeft u een klacht over ons? Klik dan op deze link, over de melding en afhandeling van klachten.