Hulp bij negatief zelfbeeld

Hulp bij negatief zelfbeeld

De psychologen bij Psychocare Venlo zijn expert in het behandelen van onzekerheid, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoelens, gebrek aan eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hiervoor gebruiken ze veelal praktische oefeningen waarmee u thuis aan de slag kunt.

Wat kan ik doen tegen mijn minderwaardigheidsgevoelens?

  • Er kan gekeken worden naar onderliggende irreële overtuigingen en die kunnen worden aangepakt middels cognitieve gedragstherapie.
  • Indien het negatieve zelfbeeld een gevolg is van belastende ervaringen in de voorgeschiedenis kan de behandelmethode EMDR uitkomst bieden.
  • Mindfulness-oefeningen komen aan bod.
  • Praktische oefeningen, ik-versterking.
  • schematherapie

We bekijken ook de dieperliggende patronen om meer inzicht te krijgen middels de psychodynamische aanpak.

Hulp bij negatief zelfbeeld

Een negatief zelfbeeld wil zeggen dat iemand zichzelf negatief beoordeelt. Dit kan te maken hebben met uiterlijke kenmerken (bijvoorbeeld, iemand vindt zichzelf lelijk of dik), maar het kan ook slaan op de persoon in het geheel (ik ben niet goed genoeg, ik ben waardeloos). Meestal is zo’n beeld dat iemand van zichzelf heeft niet reëel. Een gevoel van minderwaardigheid heeft invloed op je gedrag. Sommigen trekken zich terug, anderen zullen eerder geneigd zijn tot overcompenseren en gaan hoog van de toren blazen. De voortdurende vergelijking met anderen, kan er toe leiden dat je de lat erg hoog legt voor jezelf. Dit kan leiden tot faalangst. Mensen gaan dan zaken dan uit de weg uit angst om te falen. En juist het vermijden maakt de onzekerheid weer groter.

Ontstaan van een negatief zelfbeeld

Vaak ontstaat een negatief zelfbeeld als gevolg van een gebrek aan waardering, een kritische of onzekere ouder of pestervaringen in het verleden. Soms is er echter niet altijd een duidelijke oorzaak aan te wijzen. D.m.v. gesprekken zullen er inzichten ontstaan over de patronen die voortkomen uit het verleden. Met andere woorden: hoe is dat negatief zelfbeeld ontstaan en wat houdt dit nu nog in stand. Uiteindelijk gaat het er immers om dit probleem in het NU aan te pakken.

Psychocare Venlo biedt hulp bij negatief zelfbeeld

Een professionele behandeling is bij negatief zelfbeeld van harte aan te raden. U kunt naar de huisarts gaan, maar ook direct met ons contact opnemen omdat u geen verwijsbrief van de huisarts nodig heeft.  Besef dat er zeker wat te doen is aan deze problematiek. Wij helpen u graag op weg. Bij ons zijn meerdere manieren voor therapie mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan:

Hulp bij psychologische problemen

Wij bieden naast hulp bij negatief zelfbeeld ook:

Hulp bij stress | Hulp bij verlies | Hulp bij piekeren | Hulp bij ontslag | Relatietherapie | Hulp bij negatief zelfbeeld | Hulp bij traumaverwerking | Hulp bij beschadigd vertrouwen