Vergoedingen Zorgverzekeraar

Vergoeding psycholoog Venlo

De therapiekosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar, mits u aanvullend verzekerd bent. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzekeringspakket. Doorgaans geldt: hoe hoger u verzekerd bent, hoe hoger de vergoeding is op jaarbasis. Voordeel hiervan is GEEN KOSTEN BIJ EIGEN RISICO!

Uw zorgverzekeraar stelt hoge eisen aan de zorgverlener. Psychocare Venlo voldoet aan die eisen omdat de therapeuten zijn ingeschreven bij de noodzakelijke beroepsvereniging VBAG en overkoepelende organisatie RBCZ.  Tevens zijn wij CPION geregistreerd en voldoen wij aan de PLATO eindtermen. Zorgverzekeraars controleren of de zorgverlener is aangesloten op een landelijke registratiecode: onze AGB-praktijkcode is 90-11720, met de zorgverleners nummers 032780 en 032781.

Voor alle duidelijkheid: wij zijn een particuliere praktijk, de therapie valt onder ALTERNATIEVE THERAPIËN / alternatieve zorg. Ook aangeduid als alternatieve geneeswijzen, additieve geneeswijzen of complementaire geneeswijzen. Indien u alleen basis verzekerd bent vindt er dus geen vergoeding plaats. Tevens dient u zelf zorg te dragen voor de declaratie van de factuur bij uw verzekeraar.

Psychocare Venlo voldoet ook na 2017 aan de eisen van de zorgverzekeraars. De benodigde CPION registratie die vanaf 2017 voor alle hulpverleners geldt in het complementaire veld is geregeld. M.i.v. 2017 zijn wij aangesloten bij Vergelijk en Kies, waarbinnen alle gecontracteerde zorgverleners zijn opgenomen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem gerust contact met ons op.