Informatie

Informatie Psychologenpraktijk

Hier volgt aanvullende noodzakelijke informatie over Psychocare Venlo en de werkwijze.  Wie kan bij ons terecht? Volwassenen, ouderen en adolescenten (vanaf 18 jaar) met psychische klachten. Een heel scala aan klachten kan voorkomen. Ook de ernst van de uitwerking van deze klachten varieert. Van overspannenheid en lichte stressklachten tot ernstige trauma’s.

Gespecialiseerd in behandeling van burn-out problemen

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van burn-out problemen en problemen op gebied van eigenwaarde. EMDR is een van de technieken waarin wij een specialisatie hebben. Er zijn echter een heel scala aan problemen mogelijk en daarop passen wij diverse behandelmethoden toe.

Verloop van het behandelingstraject

Hoe verloopt een traject ? Na een korte telefonische kennismaking volgt er een intakegesprek. Het intakegesprek voor 1-op-1-sessies duurt altijd gemiddeld 50 minuten.  Hierin wordt klacht en hulpvraag verder uitgevraagd. Daarnaast wordt de levensloop van de cliënt besproken. Het intakegesprek is vrijblijvend maar niet gratis. De kosten zijn gelijk aan ons uurtarief dat wij tellen voor de vervolgsessies. Na de intake kan men bepalen of men de therapie wil voortzetten. Dit is namelijk ook afhankelijk van hoe iemand zich voelt bij de therapeut en of er een klik is.

Coachings- en reflectiegesprekken

Vanuit het intakegesprek wordt gewerkt aan het concreet maken van de hulpvraag. Soms is er sprake van 1 doel, vaak is er sprake van meerdere doelen. Een traject duurt gemiddeld 6 tot 8 sessies van een uur, afhankelijk van de hulpvraag en de doelen. Gedurende het traject kunnen de doelen altijd worden bijgesteld. Naast korte-termijn trajecten bieden we ook langdurigere trajecten aan, alles altijd in overleg met de cliënt. Ook kiezen mensen er soms voor om 2-jaarlijks een onderhoudsafspraak te maken om voor zich zelf wat dingen op de rit te krijgen. Denk aan coachings- en reflectiegesprekken.  Alles gebeurt in wederzijds overleg.

Kosten en vergoedingen

Een sessie duurt gemiddeld 50 minuten  en kost € 105,00. (tarief particulieren) Relatietherapie  € 55,00 pp.

Vergoeding is meestal mogelijk indien u aanvullend verzekerd bent. Uw aanvullend pakket bepaalt de hoogte van de vergoeding. Wij voldoen aan de gestelde eisen van de zorgverzekeraar. Onze AGB code : 90-011720 / zorgverlenersnummer 032780 en 032781. Vraag naar de vergoedingen voor alternatieve of complementaire zorg. De therapie die wij bieden noemt met ook psychosociale zorg en valt qua vergoedingen onder de alternatieve zorgpakketten. U kunt bij ons pinnen en de factuur dient u zelf te declareren bij de zorgverzekering.

Kracht en specialismen

De kracht van de therapie die wij bieden zit in de volgende waardes: Inlevingsvermogen, passie, vertrouwen, betrokkenheid, persoonlijke benadering. Daar verder gaan waar anderen stoppen. Net dat beetje extra, maakt dat cliënten zich gehoord, gezien, begrepen en gewaardeerd voelen: de basis voor een geslaagde therapie!

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van confronterende, oplossingsgerichte therapie. Een ruim scala aan psychische klachten kunnen worden behandeld, denk aan stressgerelateerde problemen, angstklachten, verwerkingsproblematiek.

Wij zijn specialist in de regio Venlo en gespecialiseerd in:

Soorten psychische problemen

De mogelijke soorten psychische problemen die kunnen voorkomen en die door psychologenpraktijk Venlo behandeld worden:

Aanvullende praktische informatie

 • BTW nummer Psychocare Venlo: 8151.54.860
 • Lidmaatschapsnummer VBAG S.Faassen: VBAG.2.060220A
 • Lidmaatschapsnummer VBAG C. Faassen:VBAG.2.060219A
 • Prestatiecode 24005
 • Praktijkcode Vektis 90-011720
 • Zorgverlenersnr. S. Faassen(AGB code) 032780
 • Zorgverlenersnummer C. Faassen (AGB code) 032781
 • Registratienummer RBCZ C. Faassen 911164R
 • Registratienummer RBCZ S. Faassen 911374R
 • KVK 14114987 / Vestigingsnr. 2177595
 • Bankrekening IBAN NL05 INGB 0000 897956
 • CPION registraties C. Faassen: Psychosociale kennis : SHO registratienummer 118781-109698; Medische kennis : SHO registratienummer 118780-109698
 • CPION registraties S. Faassen: Psychosociale kennis : SHO registratienummer 118782-109697; Medische kennis : SHO registratienummer 118325-109697
 • Privacyregeling. Psychocare Venlo voldoet aan de Wet (AGV). Klik hier voor inzage privacydocument.
 • Klachtenregeling VBAG
 • Meldcode huiselijk geweld : klik op deze link voor info.

Tips tegen somberheid

Wij geven regelmatig tips weg. Bekijk welke tips tegen somberheid wij voor u hebben.

Openingstijden : ma t/m vrijdag 9.00 – 16.00 uur. Uitsluitend op afspraak,

Secretariaat : maandochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend.