Beeldende therapie

Vaktherapie beeldend

 

 

 

 

 

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte en breed inzetbare therapie waarbij niet eerst het gesprek maar expressiemiddelen (zoals potlood, verf, hout, steen, klei, textiel en digitale middelen) centraal staan. De keuzes voor materiaal, techniek en opdracht worden zorgvuldig afgestemd op jouw specifieke proces. In het beeldende werk worden jouw kwaliteiten en valkuilen zichtbaar, tastbaar en concreet gemaakt. Het biedt je de mogelijkheid om met hoofd, hart en handen te ervaren en gevoelens tot expressie te brengen. Dit geeft nieuwe inzichten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden aan te leren. Samen gaan we op zoek naar creatieve oplossingen en wordt de vertaalslag naar het dagelijks leven gemaakt zodat je aan een rijk en betekenisvol leven kunt bouwen.

Binnen onze praktijk is Cigdem werkzaam als vaktherapeut beeldend

Achtergrondinformatie vaktherapie beeldend :

Dit is een behandelvorm voor mensen met een psychische aandoening of psychosociale problematiek. De term ‘Vaktherapie’ is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie (Bron: www.vaktherapie.nl).

Praten over je problemen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vaktherapie is een handelings- en ervaringsgerichte therapie waarbij de nadruk veel meer ligt op doen en ervaren. Vaktherapie vindt altijd in het hier en nu plaats. Aan de hand van de oefening wordt de ervaring besproken op een oordeelvrije wijze. Het positieve effect hiervan is dat onderliggende klachten, gebeurtenissen en emoties beter hierdoor beter begrepen en verwerkt kunnen worden. Verder is er de mogelijkheid om met nieuw gedrag te oefenen. Misschien vindt je het bijvoorbeeld lastig om je grenzen aan te geven of om lijfelijke ervaringen te voelen. Door middel van diverse gedragsexperimenten zul je in een veilige setting kunnen oefenen met diverse vaardigheden. Oude patronen die niet meer functioneel zijn kunnen op deze wijze doorbroken worden en vervangen worden in het maken van bewustere keuzes.

Hoe ziet een vaktherapeutische behandeling eruit?

We starten eerst met een kennismaking. Dit is een intake van ongeveer 60 minuten. Je krijgt een beeldende opdracht. En aan de hand van deze opdracht kijken en bespreken we je hulpvraag.
De daarop volgende sessies duren ongeveer 60 minuten waarin we zullen werken naar je hulpvraag toe. Het kan ook zo zijn dan er meerdere hulpvragen ontstaan. Deze kunnen altijd meegenomen worden in de daarop volgende sessies.

De duur van deze behandeling kan per persoon verschillen. Normaliter gaan we ervanuit dat je aan 8 sessies voldoende hebt. Het kan voorkomen dat je gedurende de behandeling oefeningen voor thuis mee krijgt.

De werkwijze is holistisch. Dat wil zeggen dat we aan de hand van je hulpvraag kijken waar behoefte aan is. De therapeute stemt zijn aanbod hierop af. De therapie is procesgericht en is min of meer gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om je beter om te laten gaan met je klachten. Jij zult bewustere keuzes gaan maken en weer het gevoel hebben dat je de regisseur bent van je eigen leven.

Meer weten?  Neem dan contact op.