Systeemtherapie

Systeemtherapie

Werken aan betere onderlinge relaties
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij niet in de eerste plaats gekeken wordt naar individuele klachten.

Het uitgangspunt van de systeem of gezinstherapie is dat iemands klachten samenhangen met de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan. In de systeemtherapie worden verkeerde onderlinge betrekkingen aangepakt.
De problematiek van een individu is volgens systeemtherapeuten vaak het gevolg van moeilijkheden in het gezin (dat wil zeggen het systeem).

Onze systeemthrapeuten en Hassana zijn gespecialiseerd in het behandelen van individuen, maar nemen het systeem mee in hun proces.

Neem voor meer informatie contact op.