Behandeltraject psycholoog

Het behandeltraject van Psychocare Venlo

De 11 korte en eenvoudige stappen vertellen u precies hoe het behandeltraject eruit ziet.

 1. U meldt zich via email, het contactformulier of telefonisch op doorverwijzing van huisarts of arbodienst. Echter ook zonder doorverwijzing kunt u bij ons terecht.
 2. Er volgt een korte telefonische kennismaking waarbij wij een korte toelichting vragen over uw klachten.
 3. Er wordt een afspraak ingepland voor de intake en er worden onder voorbehoud alvast 2 vervolgafspraken ingepland.
 4. U krijgt desgewenst per mail of per post een afspraakbevestiging toegestuurd, met daarbij een intakeformulier. Wij vragen u dit intakeformulier in te vullen en te retourneren. Verder ontvangt u een overzicht van de betalingsvoorwaarden.
 5. Belangrijk : annulering is mogelijk, max 48 uur voor de afspraak plaatsvindt. dit is dit kosteloos. In andere gevallen zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd aan u door te berekenen.
 6. Houdt er rekening mee dat wij werken met een volle planning, verschuiven van afspraken is op korte termijn niet altijd mogelijk. Wel als dit ruim van te voren wordt aangegeven. Als en afspraak vervalt door annulering, is het niet altijd mogelijk op hele korte termijn een nieuwe afspraak te plannen.
 7. Intake gesprek is volgens normaal tarief €105,00 en duurt ca 50 minuten.
 8. Er vindt na goedkeuring van u een korte terugkoppeling plaats naar de huisarts. Doorgaans bij aanvang van de therapie en bij beëindiging van het traject. Bij langdurige trajecten volgt ook een tussenrapportage. Dit is optioneel.
 9. Bij de intake stellen we uw doelen vast en het behandelplan wordt met u besproken.
 10. Sessies duren in principe 50 minuten. Desgewenst kan hier van worden afgeweken. Dit gebeurt in overleg.
 11. U kunt op het tijdstip van de afspraak plaatsnemen in onze wachtruimte. U wordt opgeroepen als u aan de beurt bent.

Hoelang duurt een traject?

Dit is van te voren niet te bepalen. Ieder mens is anders, iedereen is uniek. We passen datgene toe wat bij de persoon in kwestie past. Ieder heeft zijn eigen manier van verwerken. De één heeft voldoende aan 2 of 3 afspraken, de ander heeft meer sessies nodig. Sommige mensen blijven na een traject 2-jaarlijks terugkomen om een stok achter de deur te hebben. In principe is alles mogelijk, altijd in overleg en altijd in volledige overeenstemming met uw eigen wensen en behoeftes.

Maak een afspraak met de psycholoog in Limburg

Consulten vinden uitsluiten plaats op basis van afspraak. Maak een afspraak met de psycholoog in Limburg!