PTSS

PTSS, ofwel Post Traumatische Stress Stoornis is een ernstige uiting van stress of angst, die ontstaat na een traumatische ervaring (situatie waarbij sprake is van een levensbedreiging, (ernstig) lichamelijk letsel, of een indruk op de lichamelijke integriteit). Ook het zien van dergelijke gebeurtenis kan leiden tot PTSS, dus niet alleen het zelf meemaken hoeft de oorzaak te zijn. Het kan een eenmalige ervaring zijn of een reeks traumatische ervaringen.

Wat is PTSS?

Een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is de verzamelnaam voor een groep klachten die kunnen ontstaan na het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Traumatisch wil zeggen dat je zowel lichamelijk als geestelijk beschadigd ben. Bij PTSS is het lastig om een trauma te verwerken. Je klachten blijven bestaan.

Symptomen van PTSS zijn:

 • herbeleving
 • flashbacks
 • nachtmerries
 • stress door signalen die aan het trauma herinneren
 • slaapstoornissen
 • concentratieproblemen
 • hevige schrikreacties
 • vermijden van gesprekken of activiteiten die aan het trauma herinneren
 • woede-uitbarstingen

Kenmerkend voor PTSS is dat het slachtoffer in een toestand van verhoogde waakzaamheid blijft verkeren terwijl het gevaar al lang verdwenen is. Naast de symptomen die ook bij een acute stressstoornis optreden, blijven de herinneringen op de voorgrond aanwezig waardoor men zeer angstig reageert op onbeduidende situaties of triggers.

Wanneer wordt er gesproken van PTSS?

Wanneer deze symptomen langer dan een maand tot drie maanden duren, en u behoorlijk belemmeren in uw dagelijks functioneren, wordt er gesproken van PTSS. Niet iedereen krijgt PTSS na een traumatische ervaring, alleen als het normale verwerkingsproces geblokkeerd raakt. Met andere woorden : Ons lichaam kan een trauma verwerken, maar soms gaat er iets mis bij dit verwerkingssysteem en is er hulp nodig.

PTSS wordt ook wel psychotrauma genoemd

Psychocare Venlo behandelt PTSS onder andere  middels EMDR, cognitieve gedragstherapie, imaginaire exposure en psychodynamische therapie. In de eerste fase wordt psycho-educatie gegeven zodat de betrokkene kan begrijpen waarom hij nog altijd in een hyper alerte toestand verkeerd en slecht slaapt. De beste behandeling is (complementaire) psychotherapie in combinatie met EMDR. In de psychotherapeutische traumabehandeling worden fasen onderscheiden:

 • fase I: stabilisatie;
 • fase II: verwerken van het verleden;
 • fase III: rehabilitatie en re-integratie in de maatschappij.

Meer weten, neem gerust contact op met ons.