December, bij uitstek een moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar. We hebben vaak de neiging te nadruk te leggen op wat er (nog) niet zo goed ging, waar we vastliepen, wat onze tekortkomingen waren of waar de ander tekortschoot. We horen veel geluiden over de druk die we voelen in het dagelijkse leven. Het “moeten”, de volle agenda’s, de veeleisende maatschappij. Velen ervaren moeite met het vinden van een goede balans tussen werk en privé. En in ieders leven gebeuren ingrijpende dingen, life-events die je leven volledig op zijn kop kunnen zetten.

Toch is het goed om ook de positieve kanten van het leven te belichten. Daarmee zeggen we niet dat we de nare ervaringen maar moeten wegstoppen of de negatieve emoties moeten onderdrukken of weglachen. En natuurlijk is het goed lering te trekken uit de dingen die we deden of meemaakten. Maar we hoeven de positieve kant van het leven ook niet uit te sluiten. Met andere woorden: dit kan hand in hand met elkaar gaan. Een lach en een traan.

Een goed voornemen voor 2019 kan zijn om de lichte kant van het leven te gaan benadrukken. Af en toe stil staan bij de dingen waarvoor je dankbaar bent. Je zult zien, ondanks alle narigheid, stress en zorgen bestaat er toch ruimte voor geluk. Humor is hierbij een belangrijke factor. Dus maak contact met die zonnige kant in jezelf, die iedereen bezit. Zelfs in de donkerste dagen is er wel een lichtpuntje te vinden.
Laten we er met z;n allen een mooi jaar van maken!

Graag danken we je hartelijk voor het vertrouwen het afgelopen jaar en wensen we jou en je naasten een heel mooi 2019 toe!

Dankbaarheid is de kortste weg naar geluk”.