Lieve mensen,

Weer een jaar voorbij…
Voor sommigen een jaar waarin veel is gebeurd, waarin nieuwe keuzes gemaakt werden en dingen moesten worden losgelaten. Elk jaar kent ook zijn mooie momenten, herinneringen om te koesteren.
Ook wij kijken terug op een enerverend jaar. Een jaar waarin we voor velen een steuntje in de rug mochten zijn. Iets wat we nog altijd, na 11 jaar als therapeut te mogen werken, als een voorrecht zien om te mogen doen.

Zo aan het einde van het jaar kijken we allemaal vooruit. Wat gaat 2017 ons brengen? Wat gaan we anders doen, welke beslissingen gaan we nemen? Welke keuzes gaan we maken? Wat willen we loslaten? Wat houden we vast?

Voor ons staan er weer een aantal nieuwe uitdagende ontwikkelingen op het programma.

Vanaf januari werken we nauw samen met Wiljo Van Gassel, van Sensus Venlo. Een collega therapeut, die met de zelfde visie en de zelfde passie mensen begeleidt in hun proces. Op woensdagmiddag komt hij ons team versterken. Voor Psychocare Venlo betekent dat een frisse wind door onze praktijk,  met nieuwe inspiratie. Voor u als cliënt betekent dat kortere wachttijden en een groter aanbod in de behandelvormen. Wij verheugen ons enorm op deze samenwerking.

Al een aantal jaren werten wij al voor Human Capital Care, een grote arbodienst. Deze arbodienst is m.i.v. 2017 gefuseerd met Arboned en CZ. Psychocare is opgenomen in de providerboog voor deze arbodienst en wij zullen bedrijfspsychologische interventies bieden aan de medewerkers van de bedrijven die hierbij aangesloten zijn. Een prachtige nieuwe uitdaging.
Verder blijven we ook dit jaar beschikbaar voor alle medewerkers van de Gemeente Venlo op het gebied van bedrijfspsychologische hulp.

Verder zijn wij er trots op te kunnen melden dat we verder gespecialiseerd zijn in EMDR therapie. Een werkwijze waar we erg enthousiast over zijn en waarbij we al vele mooie resultaten bij hebben mogen zien.

Sinds de WET BKGZ van kracht is, zijn de overheidseisen in de geestelijke gezondheidszorg in het complementaire veld flink aangescherpt. Alle therapeuten dienen in het bezit te zijn van een CPION registratie, zodat hun cliënten de kosten deels kunnen blijven declareren bij hun zorgverzekering. En dat betekent dat er extra energie gestoken is aan opleidingen en bijscholingen om voor deze registratie in aanmerking te komen. Het is ons gelukt om dit voor 2017 te realiseren. Voor onze cliënten betekent dat ze ook in 2017 gebruik kunnen maken van de vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekeringen.

Tevreden zijn we ook over onze nieuwe website die mede door de inzet van Britt Daemen van Be Analyzed, dynamisch, overzichtelijk en google-proof is.

Al met al hebben wij in elk geval niet stilgezeten in 2016 en ook in 2017 blijven we, net als onze cliënten volop in ontwikkeling.

Rest ons om iedereen,  cliënten, die wij hebben mogen begeleiden, samenwerkende partners en collega’s van harte te bedanken voor de fijne samenwerking met elkaar en daarnaast veel geluk in goede gezondheid te wensen voor 2017!

Met vriendelijke groet,

Sylvia Sijbers – Claudia Faassen
Psychocare Venlo