Met enige trots mogen wij melden dat PsychoCare Venlo m.i.v. 2017 CPION geregistreerd is. Wij voldoen aan de PLATO eindtermen, de door de overheid nieuwe, aangescherpte eisen.

Uiterlijk op 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder over aantoonbaar voldoende medische en psychosociale basiskennis (MBK en PSBK) beschikken, op HBO of academisch niveau, om in aanmerking te (blijven) komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars. Voor veel (complementaire) zorgaanbieders heeft dit betekend dat een aanvullende opleiding nodig was om aan kwaliteit, kennis en ervaring aan te tonen. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) is sinds 2013 belast met het toetsen van de opleidingen in de complentaire zorg. De opleidingseisen hiervoor zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars.

Concreet betekent dit voor onze cliënten dat ook in 2017 de facturen kunnen worden gedeclareerd bij de zorgverzekering.