Regressietherapie

Regressietherapie

Regressietherapie is een relatief jonge therapievorm die ervan uitgaat dat elk (psychisch, lichamelijk of emotioneel) probleem een oorzaak heeft. Deze oorzaak is te vinden in onverwerkte ervaringen in het verleden van de cliënt. Onder zorgvuldige begeleiding worden deze – soms traumatische – ervaringen opgespoord, opnieuw beleefd en alsnog verwerkt.

Psychocare Venlo past regressietherapie toe als een onderdeel van een multidisciplinaire aanpak. Dus het is geen op zich staande therapievorm. Het verleden heeft altijd invloed op het heden en soms is het zinvol op dit verleden in te zoomen om op deze manier tot nieuwe inzichten te komen.