Is relatietherapie zinvol ?

Er bestaan veel vooroordelen over relatietherapie. Één ervan is dat relatietherapie erop is gericht dat de relatie gered moet worden. Echter relatietherapie is er op gericht de communicatie tussen beide partners te verbeteren. Dat kan leiden tot samen verder gaan, maar ook tot goed uit elkaar gaan.

Samen in therapie gaan is voor velen nogal een drempel. Men denkt al snel gefaald te hebben in de relatie. Of de één staat er wel voor open en de ander moet nog overtuigd worden om mee te gaan. Heeft relatietherapie überhaupt wel zin ?

Veel mensen hebben allerlei bezwaren om in relatietherapie te gaan. Bespreek dit met de therapeut. Geef aan dat je sceptisch bent of het lastig vindt. Wees open over hoe je dit ziet.

Zie relatietherapie als een soort APK voor je relatie. Je kan in eerste instantie wat extra onderhoud moeten uitvoeren, later kun je volstaan met een half jaarlijkse controle. Relatietherapie gaat vooral ook over voorkómen, verzorging, en klein onderhoud. Je geeft hiermee toe dat je relatie belangrijk voor je is i.p.v. wat velen denken dat je daarmee zou toegeven dat je relatie niets meer voorstelt.

Het is ook een denkfout dat als de pijnpunten helder zijn, je moet concluderen dat je uit elkaar moet gaan. Sommige mensen, komen inderdaad slechts een tot drie keer bij ons en besluiten dan dat ze uit elkaar gaan. Ze weten na een kort traject in ieder geval beter waaróm ze uit elkaar gaan en hoe ze dat op een zo prettig mogelijke manier kunnen doen. En dat is bij de verwerking en mediation een hele opluchting.

De pijnpunten die worden blootgelegd zijn meteen de doelen waaraan je samen gaat werken. Je kan het oneens zijn over belangrijke en onbelangrijke zaken maar dat hoeft niet tot een breuk te leiden. Samen kijken we hoe hiermee om te gaan.

Relatietherapie gaat over beide partners horen en zien, niet wie er gelijk krijgt. We gaan onderzoeken hoe je bepaalde patronen samen kunt doorbreken. Het

Vaak hoor je mensen zeggen, dat ze er zelf uit zouden moeten komen en dat therapie daar niet bij kan helpen. Niemand weet inderdaad beter hoe je eigen relatie in elkaar steekt dan jezelf. Maar het kan zeer zinvol zijn van een onpartijdige onbevooroordeelde derde persoon een spiegel voor te krijgen.

Het is juist een buitenstaander, die geen verstand heeft van jullie situatie, die vragen kan en mág stellen over jullie. En door die vragen komen inzichten naar boven, die zorgen voor een ander licht op de situatie.

Dus ja, relatietherapie is zeker een zinvolle aanvulling. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Psychocare Venlo.