In ons team mogen we twee nieuwe therapeuten verwelkomen, Cigdem en Wendy. Binnenkort stellen ze graag aan u voor. Beide gedreven therapeuten werken met beeldende therapie.

Wat is vaktherapie beeldend ?

Dit is een behandelvorm voor mensen met een psychische aandoening of psychosociale problematiek. De term ‘Vaktherapie’ is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie (Bron: www.vaktherapie.nl).

Praten over je problemen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vaktherapie is een handelings- en ervaringsgerichte therapie waarbij de nadruk veel meer ligt op doen en ervaren. Vaktherapie vindt altijd in het hier en nu plaats. Aan de hand van de oefening wordt de ervaring besproken op een oordeelvrije wijze. Het positieve effect hiervan is dat onderliggende klachten, gebeurtenissen en emoties beter hierdoor beter begrepen en verwerkt kunnen worden. Verder is er de mogelijkheid om met nieuw gedrag te oefenen. Misschien vindt je het bijvoorbeeld lastig om je grenzen aan te geven of om lijfelijke ervaringen te voelen. Door middel van diverse gedragsexperimenten zul je in een veilige setting kunnen oefenen met diverse vaardigheden. Oude patronen die niet meer functioneel zijn kunnen op deze wijze doorbroken worden en vervangen worden in het maken van bewustere keuzes.

Beeldende therapie:

Het doel binnen beeldende therapie  is dat je door middel van diverse materialen zoals klei, steen, potlood, textiel enzovoort aan gedragsverandering werkt. Het mooie van beeldende therapie is dat het eindproduct weg gelegd kan worden, zodat je op een later moment het er weer bij kunt pakken om het na te bespreken.

De nabespreking vindt altijd plaats tussen jezelf, het werkstuk en de therapeute. Praten over wat je gecreëerd heb zal hierdoor makkelijker verlopen. Belangrijk is niet hoe het werkstuk er uit ziet, maar hoe je ermee verhoudt. Iedereen kan dus deelnemen aan de beeldende therapie. Je hoeft geen ervaring te hebben.

Hoe ziet een vaktherapeutische behandeling eruit?
We starten eerst met een kennismaking. Dit is een intake van ongeveer 60 minuten. Je krijgt een beeldende opdracht. En aan de hand van deze opdracht kijken en bespreken we je hulpvraag.
De daarop volgende sessies duren ongeveer 60 minuten waarin we zullen werken naar je hulpvraag toe. Het kan ook zo zijn dan er meerdere hulpvragen ontstaan. Deze kunnen altijd meegenomen worden in de daarop volgende sessies.

De duur van deze behandeling kan per persoon verschillen. Normaliter gaan we ervanuit dat je aan 8 sessies voldoende hebt. Het kan voorkomen dat je gedurende de behandeling oefeningen voor thuis mee krijgt.

Thema’s die binnen deze vorm van behandeling behandeld kunnen worden:

–          Zelfbeeld. Denk aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Het ontwikkelen van  een dieper inzicht en zelfcompassie om de relatie tot jezelf te verbeteren.

–          Emotie en spanning regulatie. Mocht je veel opgekropte gevoelens en emoties hebben die in lijf vast zitten dan kan beeldende therapie je helpen om een manier te vinden om hier een uiting aan te geven.

–          Verlies en  rouwverwerking. Denk aan verlies van functie, dierbare of een scheiding. Dit vergt veel psychische aanpassing. Beeldende therapie kan helpen om met al deze lastige emoties en gevoelens een uiting te geven. Wanneer we gevoelens (h)erkennen en hiermee aan de slag gaan is er een kans dat je het beter verwerkt.

–          Verbeteren van sociale relaties met anderen. Misschien vindt je het lastig om anderen te vertrouwen of om relaties te onderhouden terwijl je dit wel graag zou willen. Binnen Vaktherapie onderzoeken we gedachten en gevoelens rondom dit thema en zullen we door middel van diverse experimenten aan de slag gaan om deze sociale vaardigheden te verbeteren.

–          Trauma verwerking. Denk aan heftige gebeurtenissen die erg veel invloed hebben gehad op je ontwikkeling en zelfbeeld.

–          Het ontdekken van je waardes en je kwaliteiten. Wie ben ik wat wil ik in het leven?

–          Het aanleren van gezonde copingstylen. We onderzoeken hier je ongezonde patronen waar je mogelijk vanaf wilt. We onderzoeken en oefenen hoe je op een gezonde manier om kunt leren gaan met stress. Educatie over stress is een onderdeel van de therapie.

De werkwijze is holistisch. Dat wil zeggen dat we aan de hand van je hulpvraag kijken waar behoefte aan is. De therapeute stemt zijn aanbod hierop af. De therapie is procesgericht en is min of meer gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om je beter om te laten gaan met je klachten. Jij zult bewustere keuzes gaan maken en weer het gevoel hebben dat je de regisseur bent van je eigen leven.

Binnenkort meer over deze mooie therapeutische interventies.

Meer weten?  Neem dan contact op.