PTSS EN PSYCHOTRAUMA

Wat is PTSS?
PTSS staat voor posttraumatische stress-stoornis. Het is een reactie op een psycho- trauma: een nare, schokkende en ingrijpende gebeurtenis. Meestal verdwijnt zo’n nare gebeurtenis na verloop van tijd uit je gedachten. De emotionele lading en spanning verdwijnt langzaam maar zeker naar de achtergrond.
Sommige ervaringen zijn echter voor de persoon in kwestie zo ingrijpend dat je ze moeilijk kunt vergeten of verwerken. Je kunt dan lichamelijke en psychische klachten ontwikkelen die je leven kunnen ontregelen.
Psychotraumavoorbeelden zijn oa : een overval, oorlogsgeweld, een verkeersongeluk, mishandeling of verkrachting of verwaarlozing.

De klachten kunnen ook na langere tijd ontstaan. Je denkt wellicht dat je de ervaring verwerkt hebt, maar misschien ben je er te snel overheen gestapt of heb je het weggerelativeerd. Ook na lange tijd kunnen er forse klachten ontstaan.

Welke symptomen kun je herkennen bij psychotrauma en PTSS ?
De symptomen van PTSS zijn te verdelen in vier groepen: je kunt te maken krijgen met herbeleving, vermijding, negatieve stemming en gedachten, en verhoogde prikkelbaarheid. Niet iedereen heeft in dezelfde mate last van de verschijnselen. De diagnose PTSS is pas van toepassing als je dagelijks leven enorm beperkt of belemmerd wordt door de klachten die je ervaart. Meestal ook in relatie met de mensen om je heen.

Herbeleving
Je lijkt de traumatische gebeurtenis opnieuw mee te maken. Je ziet, ruikt, hoort, proeft en voelt alle details weer.
Je hebt nachtmerries en slaapt onrustig.
De herinneringen komen steeds weer terug. Zogenaamde flashbacks.
Je hebt regelmatig terugkerende angstreacties, vooral in situaties die aan de gebeurtenis herinneren.

Vermijding
Je gaat alles uit de weg wat aan de schokkende gebeurtenis doet denken. Je vergeet de gebeurtenis of momenten eruit. Zo bescherm je jezelf tegen de heftige emoties.
Je mijdt situaties en plaatsen die eraan herinneren.
Gevoelloosheid, je doet alles op de automatische piloot.
Je wil er niet over praten en sluit je af voor anderen.

Negatieve gedachten en stemming
Je voelt je somber en vindt niet veel meer leuk of interessant.
Je hebt concentratieproblemen.
Je bent moe, maar hebt moeite met in- of doorslapen.

Zeer prikkelbaar
Je voelt je voortdurend gespannen, gejaagd of overmatig waakzaam.
Je verliest snel je geduld en bent snel boos.(kort lontje).
Je gedraagt je roekeloos en zelfdestructief of vertoont vluchtgedrag (bijv. te hard rijden, overmatig alcohol- en drugsgebruik).
Je schrikt snel en bent overgevoelig voor onverwachte situaties of gebeurtenissen.
Ook kun je je schuldig of minderwaardig voelen.

Complexe PTSS
Sommige mensen die te maken hebben gehad met langdurige eventueel vroegkinderlijke traumatisering kunnen last krijgen van complexe PTSS. De klachten ontstaan dan niet als gevolg van één gebeurtenis maar als gevolg van een reeks hevige ervaringen uit de jeugd/adolscentie. Ook op latere leeftijd kan een complex psychotrauma ontstaan.

Complexe PTSS heeft enorm veel invloed op je denken, voelen en handelen.
Vaak horen daar naast de bovenstaande klachten ook problemen bij op het gebied van je zelfbeeld en eigenwaarde. Ook ontstaan hier doorgaans angstklachten door.

Niet iedereen herkent PTSS
Het komt vaak voor dat slachtoffers niet weten dat ze PTSS hebben, Men meldt zich bij de geestelijke gezondheidszorg met symptomen die bij PTSS horen, zoals depressie, angsten of een doodwens. Als we doorvragen komt dan vaak een traumatische ervaring naar boven; een ervaring die sommige mensen hebben weggestopt en soms zelfs voor lange tijd vergeten zijn.

Psychologische behandelingen
Volgens Nederlandse en internationale richtlijnen heeft een psychologische behandeling de voorkeur boven het voorschrijven van medicatie. Er zijn verschillende therapieën mogelijk. De meest onderzochte en meest effectieve behandelingen zijn cognitieve gedragstherapie (CGT) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Psychocare Venlo biedt dit aan in combinatie met schematherapeutische interventies.

De insteek is om eerst te focussen op stabilisatie en het vergroten van de draagkracht van de cliënt als dat nodig is. Vandaar uit worden behandelingen uit de cognitieve gedragstherapie ingezet.(b.v. exposure therapie en angstreductie). Met EMDR zorgen we ervoor dat de emotionele lading van de gebeurtenis weggehaald of verminderd wordt. Schematherapie is gericht om patronen te doorbreken die je al van jongs af aan hebt aangewend om met lastige situaties en moeilijke gevoelens om te gaan. Onze ervaring is dat PTSS goed te behandelen is. De klachten worden milder, hanteerbaar of verdwijnen. De kwaliteit van leven wordt er stukken beter op en de persoon in kwestie krijgt vele inzichten in zijn eigen denken, voelen en handelen, waardoor er mildheid ontstaat naar zichzelf toe.

Meer weten?
We lichten het graag toe, neem contact op via mail, of bel met een van ons.