Wanneer kunt u bij Psychocare Venlo terecht?

Wanneer kunt u bij ons terecht?

Volwassenen, ouderen en adolescenten (vanaf ca 17 jaar) met psychische klachten. Een heel scala aan klachten kan voorkomen. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van burn-out en problemen en problemen op gebied van eigenwaarde. EMDR is een van de technieken waarin wij een specialisatie hebben.

Het behandelingstraject verloopt als volgt:

 • Na telefonische kennismaking volgt intakegesprek. Hierin wordt klacht en hulpvraag verder uitgevraagd. Daarnaast wordt de levensloop van de client besproken.
 • Vanuit het intakegesprek wordt gewerkt aan het concreet maken van de hulpvraag. Soms is er sprake van 1 doel, vaak is er sprake van meerdere doelen. Een traject duurt gemiddeld 6 sessies van een uur, afhankelijk van de hulpvraag en de doelen.

Naast korte-termijn trajecten bieden we ook langdurigere trajecten aan, alles altijd in overleg met de cliënt. Als u bij ons een therapie of coachingstraject volgt zult u ervaren dat therapie niet zwaar hoeft te zijn, maar ook heel prettig en luchtig kan zijn! Je leert meer en meer over je zelf, je wordt bewuster van je eigen denken, voelen en gedrag en dat is zinvol en leuk!

Kosten en vergoedingen

Een sessie duurt 50 minuten en kost € 105,00 inclusief BTW (tarief particulieren) I

Vergoeding is meestal mogelijk indien u aanvullend verzekerd bent. Uw aanvullend pakket bepaalt de hoogte van de vergoeding. Wij voldoen aan de gestelde eisen van de zorgverzekeraar. Onze AGB code : 90-011720 / zorgverlenersnummer 032780 en 032781. U kunt bij ons pinnen en de factuur dient u zelf te declareren bij de zorgverzekering.

Kracht en specialismen

De kracht van de therapie die wij bieden zit in de volgende waardes:

Inleveringsvermogen, passie, vertrouwen, betrokkenheid, persoonlijke benadering. Daar verder gaan waar anderen stoppen. Net dat beetje extra, maakt dat cliënten zich gehoord, gezien, begrepen en gewaardeerd voelen: de basis voor een geslaagde therapie!

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van confronterende, oplossingsgerichte therapie. Een ruim scala aan psychische klachten kunnen worden behandeld, denk aan stressgerelateerde problemen, angstklachten, verwerkingsproblematiek.

Wij zijn specialist in de regio Venlo en gespecialiseerd in:

Soorten psychische problemen

De mogelijke problemen die kunnen voorkomen en die door ons behandeld worden:

Aanvullende praktische informatie

 • BTW nummer PsychoCare Venlo: 8151.54.860
 • Lidmaatschapsnummer VBAG S. Sijbers: VBAG.2.060220A
 • Lidmaatschapsnummer VBAG C. Faassen:VBAG.2.060219A
 • Prestatiecode 24005
 • Praktijkcode Vektis 90-011720
 • Zorgverlenersnr. S. Sijbers (AGB code) 032780
 • Zorgverlenersnummer C. Faassen (AGB code) 032781
 • Registratienummer RBCZ C. Faassen 911164R
 • Registratienummer RBCZ S. Sijbers 911374R
 • KVK 14114987 / Vestigingsnr. 2177595
 • Bankrekening IBAN NL05 INGB 0000 897956

Wilt u meer weten over: