Burn-out behandelen

Graag leggen wij u in dit artikel uit hoe wij een burn-out behandelen.
Welke handelingen en fases zijn van belang bij de behandeling van een burn-out?

Hoe wordt een burn-out behandeld?

Tijdens die therapiesessies wordt nagegaan welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van een burn-out. In de praktijk blijkt meestal een samenhang te bestaan tussen werkdruk, stressfactoren en iemands persoonlijkheid. Mensen die perfectionistisch zijn, hoge eisen aan zichzelf stellen, moeite hebben met grenzen stellen en verantwoordelijkheden overmatig naar zich toe trekken, lopen doorgaans een groter risico. Daarnaast is iemands verleden van invloed. Als ingrijpende gebeurtenissen niet goed verwerkt zijn kan dat later leiden tot een burn-out.

Hoe kan ik herstellen van een burn-out?

Om van een burn-out te kunnen herstellen zijn een aantal factoren belangrijk.

Men zal eerst moeten eerst erkennen dat de fysieke en mentale grenzen zijn overschreden. De betroffene zal moeten beseffen dat de prioriteit ligt bij het zorgen voor de eigen gezondheid en daar ook naar moeten gaan handelen. Bewustzijn van de eigen patronen, het eigen denken, voelen en handelen is essentieel. Inzicht hierin is nodig om te kunnen herstellen. Daarnaast is het van belang om tijdelijk ‘pas op de plaats’ te maken. Om even rustig aan te kunnen doen. Om tijdelijk géén of weinig verplichtingen te hebben.

Vervolgens gaan we kijken hoe de energie kan worden opgebouwd. Door aanvankelijk veel tijd te besteden aan dingen waar je positieve energie van krijgt. Wandelen, buitenlucht, gezonde voeding, structuur en regelmaat zijn daarbij erg belangrijk. De therapeutische interventies zijn naast inzicht verschaffing gericht op stress-reduceren en herstel.

Vervolgens wordt er stapje voor stapje opgebouwd en ook toegewerkt naar re-integratie op het werk. Goede begeleiding daarbij is zinvol.  Denk ook aan evaluatiegesprekken op het werk.

Een burn-out is niet binnen 6 weken opgelost, wel kan er al binnen circa 3 maanden veel bereikt worden. Onze ervaring is dat na een aantal weken de betrokkene op het juiste spoor zit en met goede begeleiding kan volledig herstel plaatsvinden en terugval voorkomen worden.

Burn-out behandeling bij Psychocare Venlo

U kunt zich telefonisch, via het contactformulier of per e-mail bij ons aanmelden. Na een korte telefonische kennismaking wordt een intakegesprek ingepland. Tijdens dit gesprek wordt uw levensloop doorgenomen aan de hand van een intakeformulier. De klachten en problemen worden in kaart gebracht en vervolgens wordt uw hulpvraag concreet gemaakt. Met andere woorden: wat is uw doel van de therapie?

De behandeling bestaat uit een combinatie van methoden en disciplines. Wij bieden hierin maatwerk, dus de behandeling wordt volledig afgestemd op uw wensen, voorkeuren en uw persoonlijkheid. Meestal is het een combinatie van psychodynamische gesprekstherapie, schematherapie, cognitieve gedragstherapie en stressreductietechnieken. EMDR wordt soms ingezet als ingrijpende gebeurtenissen niet goed verwerkt zijn en nog altijd veel impact op iemand hebben. Ook al eens aan beeldende therapie gedacht? Klik hier voor info of neem contact op.

Het behandeltraject voor een burn-out

Sessies vinden in het begin om de 2 à 3 weken plaats, in een later stadium wordt de intensiteit afgebouwd. Tussen de afspraken door is het altijd mogelijk contact op te nemen met de behandelaar. Het is mogelijk na afronding van het therapietraject eenmalig of terugkerende terugvalpreventie / reflectiegesprekken te plannen.

Het traject bestaat uit een aantal fases:

  • Kennismaking en het probleem verhelderen (intake)
  • Stabilisatie, zelfinzicht en acceptatie
  • Nieuw perspectief: kennisoverdracht
  • Nieuwe ik: eigen maken nieuwe inzichten
  • Terugvalpreventie; blijf bewust leven

De gemiddelde doorlooptijd van een behandeltraject is 16 weken.

Wij vinden het belangrijk om uw thuisfront te betrekken bij de behandeling en vaak nodigen we uw eventuele partner daarom na enkele weken uit om een sessie bij te wonen. Daarnaast is het belangrijk dat de betrokken cliënt zich veilig en vertrouwd voelt en vragen we diens commitment met betrekking tot de therapie.

Als u bereid bent uzelf een spiegel voor te houden om uw eigen aandeel te kunnen zien, dan durven wij te stellen dat uw klachten kunnen verdwijnen. Door het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor uw gezondheid, zult u in staat zijn uw levensgeluk terug te vinden en de kwaliteit van uw leven aanzienlijk te verbeteren.

Wij helpen u graag op weg!

Nieuw in 2019 : Burn-out reizen op maat. Voor snelle, effectieve oplossingen als u dreigt uit te vallen.