Burn-out symptomen

Heb ik een burn-out? Wat zijn typische burn-out symptomen? Stress en spanningen horen bij het leven. Als dit te lang duurt, herstelt uw lichaam niet meer voldoende. Dit kan tot een burn-out leiden en de daarbij horende fysieke en psychische klachten.

Wat is de definitie van een burn-out?

Burn-out is een psychologische term voor het fenomeen ‘compleet opgebrand’ zijn. De ervaring om ineens zo’n groot gebrek aan energie, concentratie en zingeving te ervaren is emotioneel erg heftig en schokkend voor de getroffene en is voor buitenstaanders moeilijk te bevatten. Te meer omdat de getroffene voorheen doorgaans juist erg energiek en opgewekt was. Verondersteld wordt dat een burn-out kan ontstaan na langdurig te zijn blootgesteld aan een teveel aan stress op het werk en in de privésituatie dat uiteindelijk leidt tot fysieke, emotionele en geestelijke uitputting en met name een risico is voor de meer sensitieve persoonlijkheid met bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme.

Oorzaken burn-out

Een chronisch teveel aan inspanning (bijvoorbeeld te hard werken) in combinatie met een tekort aan herstel een belangrijke risicofactor. Daarnaast zijn persoonlijkheidstrekken als overdreven plichtgetrouwheid, perfectionisme en werkverslaving relatief belangrijke risicofactoren. Daarnaast overgevoeligheid of hoog sensitiviteit. Niet uitgesloten mag worden dat biochemische factoren van invloed zijn bij het ontstaan van burn-out. Met name stoornissen in de neurotransmitters (waarbij een verlaagd serotonine niveau een rol kan spelen) van de hersenen zijn mogelijk van belang. Denk ook aan het ontstaan van een hypergevoelig zenuwstelsel. Verder zien we vaak dat er sprake is van onverwerkte zaken. B.v. bij verlies en / of trauma kan het zijn dat gevoelens die niet verwerkt zijn, en weggestopt werden, uiteindelijk leiden tot een burn-out. Meestal is er niet één specifieke oorzaak aan te wijzen, maar een combinatie van meerder factoren.

Burn-out symptomen

Wanneer je van een aantal van de hieronder vermelde psychische en lichamelijke symptomen last hebt, en deze al een tijd lang aanhouden, wordt het tijd om aan jezelf te denken en er iets aan gaan doen.

 • Concentratieverlies
 • Extreme vermoeidheid
 • Emotionele labiliteit
 • Geheugenproblemen
 • Slaapproblemen
 • Leeg en uitgeput gevoel, het gevoel opgebrand te zijn, geen energie
 • Verdriet dat je niet direct kunt herleiden
 • Overprikkeld zijn
 • Geïrriteerd zijn
 • Vage medische klachten
 • Verhoogde spierspanning
 • Verlaagd zelfbeeld
 • Overgevoelig zenuwstelsel
 • Disbalans in de hormoonhuishouding

Therapie en begeleiding burn-out

Burn-out wordt tegenwoordig succesvol behandeld door begeleiding en therapie. Tijdens de burn-out therapie bij Psychocare Venlo wordt nagegaan welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van een burn-out. De mensen die met een burn-out kampen negeren soms hun klachten, vinden dat ze het niet kunnen maken om zich ziek te melden en zijn ervan overtuigd dat ze onmisbaar zijn op hun werk.

Burn-out patiënten moeten eerst erkennen dat ze hun fysieke grenzen hebben overschreden. Ze moeten beseffen dat gezondheid belangrijk is voor een mens en dat ze hun gewoontes en gedrag flink moeten aanpassen. Het punt is dat ze wel weten dat gezond zijn belangrijk is, maar niet in staat zijn daar ook naar te leven. Soms is men niet bewust van zijn eigen voelen/denken/handelen. Het bewustwordingsproces wordt dan eerst op gang gebracht. De tweede stap is acceptatie en daarna kan men aan de slag met tools om de problemen aan te pakken.

Begeleiding van burn-out

De begeleiding bij een burn-out bestaat dan doorgaans ook uit cognitieve gedragstherapie en psychodynamische therapie om dieperliggende patronen te ontdekken. Om meer inzicht te krijgen in wat ze aankunnen, leren mensen welke situaties bij hen stress veroorzaken en van welke dingen ze juist energie krijgen. Ze leren hoe ze minderen kunnen piekeren, hoe ze weer positiever kunnen denken en hoe ze zich assertiever kunnen opstellen op het werk of in privésituaties.

Soms worden andere therapievormen toegepast. Denk aan EMDR therapie of mindfulness therapie.

Nieuw bij Psychocare Venlo: burn-out-reizen als je tegen een burn-out aanzit en op zoek bent naar een snelle en effectieve behandeling.

Soorten psychische problemen

Psychologenpraktijk Psychocare Venlo is ook gespecialiseerd in:

Meer info? Neem vrijblijvend contact op met Psychocare Venlo.

Nieuw in 2019 : Burn-out reizen voor snelle en effectieve oplossingen!