Hyperventilatie

Wat is hyperventilatie ?

Hyperventilatie betekent ’teveel’ (hyper) ademen (ventilatie). Het is een symptoom van angst, paniek, stress, of oververmoeidheid. Vaak is het een gevolg van andere problemen, maar soms staat het ook op zich zelf.

Verklaring

Als we ademen, ademen we zuurstof in en koolstofdioxide (CO2) uit. Omdat u bij een opgejaagde ademhaling sneller uitademt, daalt de CO2-waarde in uw bloed. Uw bloed wordt minder zuur. Dit verklaart gevoelens als duizeligheid. Zie ook Symptomen.

Zuurstoftekort?

Een hyperventilatie-aanval is beangstigend: u hebt het gevoel dat u onvoldoende zuurstof krijgt, en misschien zelfs stikt. Het tegendeel is echter het geval: u ademt juist meer zuurstof in dan normaal. Het is dan ook beslist uit te sluiten dat u tijdens een aanval te weinig zuurstof krijgt en stikt.

Flauwvallen

Bent u bang om tijdens een hyperventilatie-aanval flauw te vallen? In theorie is dit inderdaad mogelijk, maar in de praktijk komt het nauwelijks voor. Hyperventilatie is namelijk vooral een angstreactie. Hierdoor produceert uw lichaam meer adrenaline, en adrenaline activeert juist en houdt u dus wakker en alert.

Twee soorten hyperventilatie

Hyperventilatie doet zich globaal in twee vormen voor:

  • Acute hyperventilatie;
  • Chronische hyperventilatie.

Acute hyperventilatie

Bij acute hyperventilatie treedt de versnelde, opgejaagde ademhaling plotseling op: u krijgt een aanval. Deze vorm is beangstigend.

Chronische hyperventilatie

Bij chronische hyperventilatie hyperventileert u voortdurend. Dit gebeurt vaak zonder dat u het merkt, dus dit is subtieler. Naarmate u zich meer bewust wordt van uw hyperventilatie en de bijbehorende symptomen, wordt de kans op een hyperventilatie-aanval groter. En hoe meer u er op let, hoe erger uw probleem wordt.

NB: het woord chronisch  bij chronische hyperventilatie duidt op voortdurend. Het betekent niet dat uw klachten niet zullen overgaan. Chronische hyperventilatie is even gemakkelijk te verhelpen als acute hyperventilatie.

Is er wat aan te doen?

Psychocare Venlo behandelt hyperventilatie middels diverse methoden. Denk b.v. aan cognitieve gedragstherapie, relaxatie- en ontspanningstechnieken en psychodynamische therapie en psycho-eductatie. Daarnaast maken we gebruik van diverse oefeningen uit de ademhalingstherapie. Hyperventilatie is goed te behandelen. Belangrijk is het om te onderzoeken waar de oorzaak van het probleem zit, door naar de kern van het probleem te gaan verdwijnen de symptomen vaak vanzelf.

Meer weten?

Neem contact op met ons, wij informeren u graag!