Onzekerheid

Wat kan ik doen aan mijn onzekerheid?

Heb ik weinig eigenwaarde ? Heb ik een negatief zelfbeeld? Een negatief zelfbeeld wil zeggen dat iemand zichzelf negatief beoordeelt. Dit kan te maken hebben met uiterlijke kenmerken (bijvoorbeeld, iemand vindt zichzelf lelijk of dik), maar het kan ook slaan op de persoon in het geheel (ik ben niet goed genoeg, ik ben waardeloos). Meestal is zo’n beeld dat iemand van zichzelf heeft niet reëel.

Een gevoel van minderwaardigheid heeft invloed op hoe je je gedraagt. Sommigen trekken zich terug, anderen zullen eerder geneigd zijn tot overcompenseren en gaan hoog van de toren blazen. De voortdurende vergelijking met anderen, kan er toe leiden dat je de lat erg hoog legt voor jezelf. Dit kan leiden tot faalangst. Mensen gaan dan zaken dan uit de weg uit angst om te falen. En juist het vermijden maakt de onzekerheid weer groter.

Ontstaan van een negatief zelfbeeld

Vaak ontstaat een negatief zelfbeeld als gevolg van een gebrek aan waardering, een kritische of onzekere ouder of pestervaringen in het verleden. Soms is er echter niet altijd een duidelijke oorzaak aan te wijzen.

Behandeling

  • Er kan gekeken worden naar onderliggende irreële overtuigingen en die kunnen worden aangepakt middels cognitieve gedragstherapie.
  • Indien het negatieve zelfbeeld een gevolg is van belastende ervaringen in de voorgeschiedenis kan de behandelmethode EMDR uitkomst bieden.
  • Mindfulness-oefeningen komen aan bod.
  • We bekijken ook de dieperliggende patronen om meer inzicht te krijgen middels de psychodynamische aanpak of schematherapie.
  • Psychocare is gespecialiseerd in het behandelen van eigenwaarde-gerelateerde problemen.